Destone special środek do okresowego odkamieniania i odtłuszczania urządzeń gastronomicznych 1,3 litra
search
  • Destone special środek do okresowego odkamieniania i odtłuszczania urządzeń gastronomicznych 1,3 litra

Destone special środek do okresowego odkamieniania i odtłuszczania urządzeń gastronomicznych 1,3 litra

32,51 zł
(26,43 zł netto)
Ilość

Środek czyszczący dla gastronomii, odkamieniacz destone special marki ecoshine usuwa najbardziej trwałe osady kamienne , odkamienia zatłuszczone urządzenia, usuwa osady wapienne.

 

zastosowanie: 
- usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, 
- usuwa uporczywe osady mineralne i kamienne,

- nabłyszcza myte powierzchnie nie powodując ich uszkodzenia

- zalecany do zmywarek gastronomicznych, wyparzarek, bojlerów, czajników, grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy, umywalek, zlewozmywaków, brodzików i basenów.

- nie używać do aluminium. 

 

sposób użycia: w celu odkamienienia urządzeń zastosować 10 - 50 ml na cykl mycia.
przy odkamienianiu ręcznym stosować rozwtów 50ml/litr wody.
w przypadku bardzo uporczywych osadów używać preparat nierozcieńczony. 

h314- powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
p102 - chronić przed dziećmi.

p260 - nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
p301+p330+p331 w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów. 
p303+p361+p353 - w przypadku kontaktu ze skóra (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zaanieszczyszczoną odzież.
spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

p305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. nadl płukać. 
p501- zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodne z krajowymi przepisami. 

 

SHINE017

Zobacz także