PRESEPTOL QV Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni 750 ml
search
  • PRESEPTOL QV Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni 750 ml

PRESEPTOL QV Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni 750 ml

28,67 zł
(26,55 zł netto)
Ilość

Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni PRESEPTOL QV

>pełny efekt biobójczy(bakterie+grzyby+prątki+wirusy),

>do powierzchni mających kontakt z żywnością,

>nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni,

>4410/11 - nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

PROSEPTOLQV jest ciekłym produktem biobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i bakeriobójczym wobec prątków gruźlicy. W swoim składzie posiada mieszaninę alkoholi i substancję aktywną, która wspomaga biobójcze właściwości alkoholi. Przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Można stosować na wszystkie zmywalne powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe oraz urządzenia. Pomaga w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej w systemach HACCP. Nie nadaje się do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarze związanych związanym z działalnością kliniczną. Nie zawiera aldechydów i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. 

Zastosowanie/dozowanie:

Gotowy do użycia. Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnej i palnych nie zaleca się stosować na powierzchniach większych niż 2m². Należy przy pomocy rozpylacza spryskać uprzednio umytą powierzchnie i utrzymać ją w stanie wilgotnym przez 60 s. Dla uzyskania efektu wirusobójczego utrzymać nawilżenie przez 120 s., stosując ok. 30-50ml produktu na 1m² w zależności od chłonności powierzchni. Zwrócić uwagę na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. Powierzchnie mającą kontakt z żywnością, po przeprowadzeniu dezynfekcji, należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

-efekt biobójczy (bakterie+grzyby+prątki) wynosi 60s.
-pełny efekt biobójczy (bakterie+grzyby+prątki+wirusy) wynosi 120s.

UWAGA!!

Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z łatwopalnymi chemikaliami. Nie stosować w obecności źródeł ognia. Stosować rękawice ochronne. W sytuacjach normalnych nie zachodzi konieczność stosowania ochrony oczu i dróg oddechowych. Należy unikać kontaktu i wdychania rozpylonego produktu.

LAK043

Zobacz także