Sanit shine środek do mycia i odkamieniania urządzeń i powierzchni sanitarnych 5 litrów
search
  • Sanit shine środek do mycia i odkamieniania urządzeń i powierzchni sanitarnych 5 litrów

Sanit shine środek do mycia i odkamieniania urządzeń i powierzchni sanitarnych 5 litrów

62,29 zł
(50,64 zł netto)
Ilość

SANIT SHINE

Profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomii, preparat czyszczący i odkamieniający w formie pianki, do mycia umywalek, toalet, pisuarów, kabin prysznicowych, wanien, sanitariatów oraz fug.

Właściwości:
Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia: zacieki wodne, kamień, rdzę oraz resztki mydła.
Doskonale nadaje się do mycia: posadzek, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, fug białych i kolorowych oraz armatury łazienkowej. 

Sposób użycia:
Rozpylić niewielką ilość pianki na czyszczoną powierzchnię, przetrzeć gąbką a następnie dokładnie spłukać wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni. 
Preparat można rozcieńczać wodą 1:1 do 1:100. Środek wykazuje bardzo dobre właściwości myjące i pianotwórcze nawet w bardzo dużych rozcieńczeniach.
Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu z powierzchnią i kolorowymi fugami. 
Niektóre barwniki używane w fugach mogą tracić kolor i odbarwiać się pod wpływem preparatów kwasowych.

Zwroty wykazujące rodzaj zagrożenia:
H315 - działa drażniąco na skórę
H319 - działa drażniąco na oczy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 - chronić przed dziećmi
P280 - stosować rękawice ochronne 
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P501 - zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. 

UWAGA! Zawiera: kwas fosforowy

SHINE002

Zobacz także