Diamond shine płyn nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach 5 kg
search
  • Diamond shine płyn nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach 5 kg

Diamond shine płyn nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach 5 kg

94,80 zł
(77,07 zł netto)
Ilość

DIAMOND SHINE

Profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomii. 
nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach.

- nadaje idealny połysk, nie pozostawia smug i zacieków
- naczynia i sztućce schną bez konieczności dodatkowego wycierania
- zapobiega odkładaniu się osadów wapiennych

Zalecane dozowanie: 0,2 - 1 ml/l w zależności od twardości wody.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 - może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 - chronić przed dziećmi
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
P333 + P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P501 - zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami

UWAGA! zawiera: kwas cytrynowy

SHINE009

Zobacz także