• Obecnie brak na stanie
Glass shine płyn do mycia szyb i luster 5 litrów
search
  • Glass shine płyn do mycia szyb i luster 5 litrów

Glass shine płyn do mycia szyb i luster 5 litrów

42,44 zł
(34,50 zł netto)
Ilość
Obecnie brak na stanie

GLASS SHINE 

Profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomii i użytku domowego, płyn z alkoholem do mycia szyb i luster

Zastosowanie:
- uniwersalny płyn do mycia wszystkich rodzajów szyb, luster, witryn szklanych oraz glazury
- skutecznie usuwa najoporniejsze zabrudzenia pozostawiając lśniące powierzchnie bez smug.

Sposób użycia:
Rozpylić niewielką ilość preparatu na czyszczoną powierzchnię. Wytrzeć czystą szmatką lub niepylącym czyściwem do uzyskania połysku. Przemyć dokładnie wodą. 

Warunki bezpiecznego stosowania:
P102 - chronić przed dziećmi
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
P333 + P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P501 - zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami

Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

SHINE019

Zobacz także