Orange shine płyn do podłóg do ręcznego i maszynowego mycia podłóg o zapachu pomarańczy 5 litrów
search
  • Orange shine płyn do podłóg do ręcznego i maszynowego mycia podłóg o zapachu pomarańczy 5 litrów

Orange shine płyn do podłóg do ręcznego i maszynowego mycia podłóg o zapachu pomarańczy 5 litrów

67,72 zł
(55,06 zł netto)
Ilość

FLOOR ORANGE 

profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomii, płyn z alkoholem o intensywnym pomarańczowym zapachu do ręcznego i maszynowego mycia podłóg.

Zastosowanie:
- niskopieniący preparat do czyszczenia podłóg odpornych na działanie wody i alkoholi
- idealny do mycia tworzyw sztucznych, PVC, kamienia, płytek ceramicznych, podłogowych oraz powierzchni odpornych na działanie alkoholi
- bardzo wydajny oraz łagodny dla czyszczonej powierzchni. Pozostawia na czyszczonej powierzchni intensywny, świeży zapach. Przyśpiesza wysychanie powierzchni.

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia dozowanie 25-300 ml/10 litrów wody. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć preparat nierozcieńczony po sprawdzeniu oddziaływania z czyszczoną powierzchnią.

H315 - działa drażniąco na skórę
H319 -  działa drażniąco na oczy
P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 
P362+P364 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody
P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337+P313 - w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

SHINE003

Zobacz także