• Obecnie brak na stanie
SANICLEAN SPRAY-  Preparat do codziennego mycia powierzchni i urządzeń łazienkowych 1 litr
search
  • SANICLEAN SPRAY-  Preparat do codziennego mycia powierzchni i urządzeń łazienkowych 1 litr

SANICLEAN SPRAY- Preparat do codziennego mycia powierzchni i urządzeń łazienkowych 1 litr

22,68 zł
(18,44 zł netto)
Ilość
Obecnie brak na stanie

SANICLEAN SN 300 - PREPARAT DO CODZIENNEGO MYCIA SANITARIATÓW

ZASTOSOWANIE:

ŚRODEK NA BAZIE KWASÓW OWOCOWYCH DO CODZIENNEGO MYCIA I DOCZYSZCZANIA W ŁAZIENKACH I TOALETACH
DO NAWIERZCHNI ODPORNYCH NA DZIAŁANIE KWASÓW TJ.: PŁYTKI, UMYWALKI, WC, PISUARY, BIDETY, BATERIE UMYWALKOWE I PRYSZNICOWE, WANNY.
SZCZEGÓLNIE ZALECANY DO PORCELANY SANITARNEJ, CHROMU, STALI NIERDZEWNEJ, PŁYTEK ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH.
SPONTANICZNIE USUWA NALOTY WAPIENNE, BRUD I RESZTKI MYDŁA. PREPARAT BARDZO WYDAJNY I POSIADAJĄCY PRZYJEMNY ZAPACH.

UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZIMNEJ WODY!

SPOSÓB UZYCIA: 

PRODUKT GOTOWY DO UŻYTKU. NANIEŚĆ W FORMIE LEKKO SPIENIONEJ NA GABKĘ LUB SPRYSKAĆ NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ CZYSZCZONA POWIERZCHNIE.
PRZETRZEĆ GĄBKĄ ZABRUDZONĄ POWIERZCHNIE I ZOSTAWIC NA OKOŁO 3 MINUTY.
SPŁUKAĆ ZIMNĄ WODĄ I WYTRZEĆ DO SUCHAGĄBKĄ LB ŚCIERKĄ Z MIKROFIBRY. W PRZYPADKU NAWARSTWIONYCH ZABRUDZEŃ CZYNNOŚĆ POWTÓRZYĆ.

ZWROTY WSKAZUJĄCE NA RODZAJ ZAGROŻENIA:

H315 - DZIAŁA DRAŻNIACO NA SKÓRĘ
H319 - DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY
H411 - DZIAŁA TOKSYCZNIE NA ORGANIZMY WODNE, POWODUJĄC DŁUGOTRWAŁE SKUTKI.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P264 - DOKŁADNIE UMYĆ RĘCE PO UŻYCIU
P273 - UNIKAĆ UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
P280- STOSOWAĆ REKAWICE OCHRONNE/ODZIEŻ OCHRONNĄ/OCHRONE OCZU/OCHORNE TWARZY

REAGOWANIE:

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZUOSTROZNIE SPŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE, JEŻELI SA I MOZNA JE ŁATWO USUNAĆ. NADAL PŁUKAĆ WODĄ.
P337+P313 - W PRZYPADKU UTRZYMANIA SIĘ DZIAŁANIA DRAŻNIĄCEGO NA OCZY. ZASIĘGNĄĆ PORADY/ZGŁOSIĆ SIĘ POD OPIEKĘ LEKARZA. 
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ UMYC DUŻĄ ILOŚCIA WODY.
P362 - ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ

KM004