GLON OFF - PREPARAT DO ZMYWANIA GLONÓW, MCHÓW, POROSTÓW Z DOZOWNIKIEM 1 LITR
search
  • GLON OFF - PREPARAT DO ZMYWANIA GLONÓW, MCHÓW, POROSTÓW Z DOZOWNIKIEM 1 LITR
  • GLON OFF - PREPARAT DO ZMYWANIA GLONÓW, MCHÓW, POROSTÓW Z DOZOWNIKIEM 1 LITR

GLON OFF - PREPARAT DO ZMYWANIA GLONÓW, MCHÓW, POROSTÓW Z DOZOWNIKIEM 1 LITR

22,73 zł
(18,48 zł netto)
Ilość

GLON OFF PREPARAT DO ZMYWANIA GLONÓW,MCHÓW, POROSTÓW W KONCENTRACIE.

ZASTOSOWANIE:
- PRZESTRZENIE PUBLICZNE: PLACE ZABAW, BOISKA, KORTY TENISOWE, PARKINGI ZEWNĘTRZNE, PODJAZDY, BASENY, CMENTARZE, ITP.
- OBSZARY MIEJSKIE: PODJAZDY, OGRODZENIA, DACHY, ELEWACJE BUDYNKÓW, POMNIKI, ITP.
- PRZESTRZN DOMOWA: ELEWACJE, DACHY, PODJAZDY, TARASY, OGRODZENIA METALOWE I DREWNIANE.

BEZPIECZNY DLA POWIERZCHNI TJ.: KOSTKA BRUKOWA, KOSTKA GRANITOWAPIASKOWIEC, DREWNO, METAL, BETON, SIDING, KAMIEŃ NATURALNY, DACHÓWKA CERAMICZNA BLACHODACHÓWKA.

SPOSÓB UŻYCIA: PRZYGOTOWAĆ 10-20% ROZTWORU PREPARATU, NANIEŚĆ NA CZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ ZA POMOCĄ OPRYSKIWACZA LUB APARATU (10L - 300M2)
POZOSTAWIĆ NA PARE DNI, NIE SPŁUKIWAĆ. NIE STOSOWAĆ PODCZAS OPADÓW DESZCZU, RYZYKA OPADÓW, ORAZ GDY POWIERZZCHNIA JEST NAGRZANA.
SPŁUKAĆ PO PARU DNIACH STRUMIENIEM CZYSTEJ WODY. W PRZYPADKU DACHÓW OPADY DESZCZU USUNĄ POZOSTAŁOŚCI MCHÓW I POROSTÓW.

SKŁAD: 5>15 KATIONOWE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE
CE:040352-2 CZWARTORZĘDOWE ZWIĄZKI AMONOWE, BENZYLO-C12-16-ALKILODMETYLOWE CHLORKI

BEZPIECZEŃSTWO: 

H314 POWODUJE POWAZNE OPARZENIA SKÓRY I POWAŻNE USZKODZENIE OCZU
H410 DZIAŁA BARDZO TOKSYCZNIENA ORGANIZMY WODNE, POWODUJĄC DŁUGOTRWAŁE SKUTKI
P264 DOKŁADNIE UMYC RĘCE
P273 UNIKAĆ UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
P280 STOSOWAĆ RĘKAWICE/ODZIEŻ OCHRONNĄ, OCHRONĘ OCZU I TWARZY
P301+P330+P331 NIE POŁYKAĆ, WYPŁUKAC USTA, NIE WYWOŁYWAC WYMIOTÓW.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA I WŁOSAMI NATYCHMIAST ZDJĄĆ CAŁĄ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ. SPŁUKAĆ SKÓRĘ POD DSTRUMIENIEM WODY
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTAWNIA SIĘ DO OCZU OSTROŻNIE SPŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE JEŻELI SĄ I MOZNA JE ŁATWO USUNĄĆ. NADAL PŁUKAĆ

MIX001