• Obecnie brak na stanie
FIRECLEAN FOAM SPRAY - PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ, CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I GRILLI 1L
search
  • FIRECLEAN FOAM SPRAY - PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ, CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I GRILLI 1L

FIRECLEAN FOAM SPRAY - PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ, CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I GRILLI 1L

41,10 zł
(33,41 zł netto)
Ilość
Obecnie brak na stanie

FIRECLEAN FOAM SPRAY - PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ, CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I GRILLI 1L

WŁASCIWOŚCI PREPARATU:

FIRECLEAN FOAN PREPARAT DO USUWANIA KĄZDEGO RODZAJU PRZYPALEŃ I NALOTÓW SMOLISTYCH. BARDZO WYDAJNY A ZARAZEM SKUTECZNYŚRODEK W FORMIE AKTYWNEJ PIANY
DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI PRZYPALONYCH. ŚWIETNIE USUWA PRZYPALENIA W PICACH KONWEKCYJNO-PAROWYCH, GRILLACH, GARNKACH, PATELNIACH ORAZ KOMORACH WĘDZARNICZYCH. 
NADAJE SIE DO CZYSZCZENIA PALNIKÓW GAZOWYCH. BARDZO SZYBKO USUWA NAWARSTWIONE NALOTY SMOLISTE, SADZE I TŁUSZCZE. PREPARAT AGRESYWNIE DZIAŁA NA ZABRUDZENIA, A JEDNOCZEŚCNIE 
JEST DELIKATNY DLA CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI. ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JAK I BIEŻĄCEGO MYCIA. 

UWAGA!!! NIE NADAJE SIE DO PIEKARNIKÓW DOMOWYCH Z FUNKCJĄ SAMOCZYSZCZENIA!

SPOSÓB UZYCIA: 

NANIEŚĆ NA PZYPALONĄ POWIERZCHNIE NAGRZANA DO TEMPERATURY 50°C. PIANKĘ NANIEŚC NA CZYSZCZONA POWIERZCHNIĘ POZOSTAWIC NA 1-4MINUT ( NIE DOPUSZCZAĆ DO WYSCHNIĘCIA) A NASTĘPNI EPRZETRZEĆ GABKĄ LUB DRUCIAKIEM. POWIERZCHNIE SPŁUKAC WODĄ I WYRZEC DO SUCHAPAPIEROWYM RĘCZNIKIEM. PRZY MOCNYM ZABRUDZENIU POWTÓRZYĆ.

SKŁAD:

<10% WODOROTLENEK POTASU
<10% ANIONOWE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE
<2% TENSYDY NIEJONOWE
<1% ZWIĄZKI CHELATUJĄCE

ZAWIERA SKŁADNIKI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WTÓRNYMI ZABRUDZENIAMI

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:

H314 - POWODUJE POWAŻNE OPARZENIA SKÓRY ORAZ USZKODZENIE OCZU

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROZNOŚCI:

P280- STOSOWAĆ REKAWICE OCHRONNE/ODZIEŻ OCHRONNĄ/OCHRONE OCZU/OCHORNE TWARZY
P310 -  NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘZ OŚRODKIEM ZATRUĆ/LEKARZEM
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZUOSTROZNIE SPŁUKAĆ WODĄ PRZEZ KILKA MINUT. WYJĄĆ SOCZEWKI KONTAKTOWE, JEŻELI SA I MOZNA JE ŁATWO USUNAĆ. NADAL PŁUKAĆ WODĄ.
P303+P361+P353  - W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ LUB WŁOSAMI NATYCHMIAST ZDJĄĆ CAŁĄ ZANIECZYSZCZONĄ ODZIEŻ. SPŁUKAĆ SKÓRĘ POD STRUMIENIEM WODY.
P304+P340 - E PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH WYPROWADZIĆ LUB WYNIEŚĆ POSZKODOWANEGO DO ŚWIEŻE POWIETRZE I ZAPEWNIC MU WARUNKI DO SWOBODNEGO ODDYCHANIA.

PRZECHOWYWANIE/USUWANIE:

P405 - PRZECHOWYWAC POD ZAMKNIĘCIEM
P501 - ZAWAROŚĆ/ POJEMNIK USUWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 

KM002