info@logipackhoreca.pl | +48 14 629 81 07

Jakie atesty muszą posiadać pojemniki na żywność?

Pojemniki przeznaczone do pakowania żywności muszą spełniać szczegółowo określone wymogi. Od ich jakości zależy przede wszystkim bezpieczeństwo przechowywanych w nich składników i potraw. Mianowicie niewłaściwe przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Wszystkie pojemniki przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą więc być atestowane. Certyfikaty jakości potwierdzają ich zgodność z wymogami krajowymi i europejskimi, a także gwarantują, że do żywności nie przedostaną się szkodliwe substancje np. w trakcie transportu. O jakich atestach mowa? W poniższym artykule przedstawiamy wymogi, jakie muszą spełniać pojemniki na żywność oraz zwracamy uwagę na atesty, bez których nie mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Atesty pojemników na żywność ? które są niezbędne?

Pojemniki przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylających go dyrektywach 80/590/EWG i 89/109/EWG. W związku z tym opakowania muszą być szczelne i higieniczne. Ważne jest to, by skutecznie chroniły żywność przed czynnikami zewnętrznymi, w tym przed wilgocią, wahaniami temperatur czy promieniowaniem słonecznym. Poza tym pojemniki powinny uniemożliwiać dostęp do żywności osobom trzecim. Ponadto muszą być wykonane z takich materiałów, które uniemożliwiają migrację mikroskładników z opakowania do żywności. Nie mogą zatem wpływać na zmianę składu żywności, a także jej smaku, aromatu oraz wyglądu.

Za bezpieczne pojemniki na żywność uznaje się te wykonane z podlegających recyklingowi tworzyw PET i PP. Materiały oznacza się kolejno cyframi 1 i 5 umieszczanymi pośrodku strzałek ułożonych na kształt trójkąta na opakowaniu. Taki symbol potwierdza, że normy przenikających do żywności mikroskładników nie zostały przekroczone. Ponadto pojemniki na żywność muszą też posiadać atest higieniczny PZH, który zaświadcza, że poprzez kontakt opakowań z żywnością nie wpłyną one na zdrowie ludzi. Co więcej, pojemniki muszą też być oznaczone symbolem kieliszka i widelca, który umieszcza się na opakowaniach dań na wynos czy eco pojemnikach kateringowych. Jeśli szukasz bezpiecznych pojemników na żywność, znajdziesz je w ofercie naszej firmy Logipack posiadającej określone certyfikaty jakości.

Wróć do bloga